Basisfilosofie van Blikopener Trainingen

Gedurende mijn jarenlange ervaring als trainer heb ik het volgende vastgesteld:“Ons grootste struikelblok zijn wij zelf!”ofwel:“Het ego is het slot op de deur naar jouw doel”ofwel:“Ego versus Doel”.

Deze vaststellingen zijn op bijna alle vlakken van communicatie van toepassing. Wie op zijn ego focust, verliest zijn doel uit het oog en zal op lange termijn niet tot de beste oplossingen komen. Wie zich, in welk domein dan ook, focust op zijn doel zal een veel grotere slaagkans hebben. En het mooie is dat het ego er op het eind van de rit het beste zal uitkomen.

Bijvoorbeeld je zit in een conflictsituatie. Zet jouw gevoelens (jouw ego) opzij en focus op wat je echt wilt. Zet de ander zijn ego centraal en luister naar wat die ander vertelt. Laat ook voelen dat je dat doet en koppel wat de ander vertelt aan jouw doel.
Ik ben er van overtuigd dat als je bij communicatie de regel “ego versus doel” systematisch toepast, je veel verder zal komen dan wanneer je dit niet doet! Ik durf zelfs te stellen dat deze regel één van de basisregels van communicatie is.

Daarom hecht ik tijdens mijn trainingen enorm veel belang aan het ego van mijn deelnemers. Als ik als trainer het ego van de deelnemers respecteer en verzorg dan hoeven zij daar niet meer mee bezig te zijn. Hierdoor kunnen ze zich 100%  focussen op het aanleren van nieuwe vaardigheden. Het tweede wat ik heel belangrijk vind is dat deelnemers
weten waarom ze in de opleiding zitten en wat voor hen de meerwaarde is. Pas wanneer dit duidelijk is, komt het leerproces op gang.

Als ik als trainer en u als klant aan die 2 voorwaarden hebben voldaan, dan kunnen we écht verandering bereiken bij uw medewerkers.