Functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn belangrijke instrumenten voor iedere manager en leidinggevende. Zowel de leidinggevende als de medewerker ervaart deze gesprekken vaak als een lastige activiteit die spanning oproept. En dikwijls leiden functioneringsgesprekken vaak tot niets. In plaats van een motiverende en stimulerende tool te zijn schieten zowel de leidinggevende als de medewerker in de stress als het weer eens tijd is voor deze gesprekken.
Maar ze bieden u als leidinggevende de mogelijkheid problemen op te lossen, medewerkers te stimuleren en te two businessman with laptop discuss somethingmotiveren. Functionerings- en beoordelingsgesprekken kunnen leiden tot persoonlijke groei en ontplooiing van uw medewerkers. Daarnaast kunnen en moeten er concrete afspraken worden gemaakt.
Werkwijze
We gaan de leidinggevende, indien mogelijk ook de medewerker, laten oefenen om een productief functioneringsgesprek te voeren. De oefeningen zijn zo opgebouwd dat we werken rond de thema’s van de deelnemers zelf en zo ook hun eigen persoonlijke werkpunten onder de loep nemen.

Resultaat van de training
Na deze training kunt u op een professionele manier functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren. U kent de betekenis en de waarde van dit belangrijke instrument en weet het ook maximaal te benutten. Bovendien plaatst u functionerings- en beoordelingsgesprekken in de context van competentiemanagement.

Voor wie
Deze training is bestemd voor leidinggevenden die het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken in hun takenpakket hebben.

Vragen over de training functioneringsgesprekken
Heeft u vragen over de training functioneringsgesprekken neem dan contact op met onze deskundige trainingsadviseurs.

Maatwerk
U kunt deze training laten aanpassen aan de specifieke wensen van uw organisatie. Blikopener is een absolute specialist in het verzorgen van incompany- en maatwerktrainingen.

Voorbeeld van tevreden klant: Q8