training-professionals

Medewerkers zijn ook maar mensen en een slechte dag of intern conflict vertaald zich snel naar een slechte relatie tussen je medewerkers onderling, maar ook naar de klant toe, met alle gevolgen vandien.

Bent u leidinggevende van medewerkers die rechtstreeks in contact komen met de klanten, dan kan u via onderstaande opleidingen sneller signalen ontdekken en hebt u de juiste tools om op de juiste manier in te grijpen. Deze trainingen zijn op maat en kunnen met of zonder acteur gegeven worden.

Overzicht opleidingen leidinggevenden

Communicatietechnieken: Aan de hand van de verschillende communicatie profielen leer je je eigen voorkeur profiel kennen en leer je vooral het voorkeur profiel van je werknemers kennen en je eigen communicatie daar op aan te passen. Waardoor je veel problemen zal vermijden en je ervoor zal zorgen dat deze aandachtiger en met nog meer interesse naar jou zullen luisteren.

Slecht nieuws gesprek: Hoe breng je een vervelende boodschap over? Zijn verlofdag is niet goedgekeurd, zijn promotie gaat niet door, .. Hoe ga je om met de vaak emotionele reactie van je werknemer ?

Time Management: Als leidinggevende hebt u waarschijnlijk tijd te kort en veel stress. Dit draagt u over aan uw personeel. We gaan samen kijken hoe we er voor kunnen zorgen dat u als leidinggevende zich weer gaat focussen op de hoofdzaken in plaats van veel tijd te verliezen met de bijzaken. En dat u hierdoor terug het gevoel heeft dat u controle heeft over waar u mee bezig bent waardoor u zich beter in uw vel gaat voelen en zich ook gaat ontstressen.

Coachend leiding geven: De tijd dat je als leidinggevende enkel maar bevelen moest uitdelen om dingen gedaan te krijgen is al lang verleden tijd. Vandaag willen uw medewerkers gemotiveerd worden en vooral en in de eerste plaats als individu behandeld worden. Tijdens deze opleiding gaan we dan ook kijken hoe je vandaag de beste resultaten kan halen bij je medewerkers.

Verzuimbeleid: Ziekteverzuim is een zeer dure, meestal onzichtbare kost. Het belast ook de andere medewerkers en kan zorgen voor onnodige stress. Door een verzuimbeleid in te voeren zal je merken dat het verzuim bij je medewerkers stelselmatig zal zakken. Basis: achter moedwillig (grijs en zwart) verzuim zit een verborgen reden. Achterhaal die reden en pak deze aan en je verzuim zal dalen. Hoe voer je verzuimgesprekken en wat doe je later mee.

Conflicthantering: Op het moment dat je medewerkers in conflict dreigen te gaan, kunnen er verschillende dingen gebeuren. Sommige lopen van het conflict weg, andere zijn ja-knikkers en nog andere gaan direct in de tegenaanval. Goed in conflict gaan is niet eenvoudig en vraagt energie. Als je correct in conflict kunt gaan met je medewerkers zal je merken dat er veel voordelen zijn aan conflicten (vb. onderliggende gedachten die naar boven komen, irritaties die weggewerkt kunnen worden, vaak zal je merken dat je het wel eens bent met elkaar en dat je het gewoon anders verwoord,…).

Functioneringsgesprekken: Vandaag leiden functioneringsgesprekken vaak tot niets. In plaats van een motiverende en stimulerende tool te zijn schieten zowel de leidinggevende als de medewerker in de stress als het weer eens tijd is voor deze gesprekken. We gaan u, indien mogelijk ook de medewerker, laten oefenen om een productief functioneringsgesprek te voeren. De oefeningen zijn zo opgebouwd dat we werken rond de thema’s van de deelnemers zelf en zo ook hun eigen persoonlijke werkpunten onder de loep nemen.

Respectvol beïnvloeden: Iedereen moet in zijn eigen functie bepaalde doelen bereiken, vaak mede afhankelijk van derden. Je leert de belangen en verwachtingen van je gesprekspartner herkennen, wat er voor zorgt dat je hem beter kan overtuigen, motiveren en zelfs kan inspireren.

Vergaderingen leiden en organiseren: Op een zeer praktische manier gaan we u leren hoe u er voor kunt zorgen dat er effectieve resultaten uit een meeting komen binnen een voorop gestelde timing en op een geanimeerde manier waardoor de vergaderingen een veel grotere dynamiek krijgen. Ruime aandacht hoe je moet omgaan met weerstand en eindeloze discussies.

Signaleringsmethode werkdruk: Tijdens deze workshop leren we u om via een gesprek (gebaseerd op een techniek ontwikkeld door drs. Leo De Jong) te weten te komen of medewerkers last hebben van een te hoge werkdruk (wat kan leiden tot verlies van kwaliteit en absenteïsme) en wat hiervan de belangrijkste oorzaak is. We gaan ook werken rond hoe te reageren op emotionele reacties van uw medewerkers.