receptionisteHet eerste contact met uw bedrijf is vaak telefonisch. De telefoon is daarmee het visitekaartje van uw bedrijf. Zeer regelmatig wordt de eerste positieve indruk verstoord door niet-klantvriendelijk telefoneren. U kent de voorbeelden wel. Telefoons die pas na lange tijd worden opgenomen; een ongemotiveerde stem aan de lijn of eindeloos in de wacht staan: “Bent u daar nog?”

Telefoneren is een kunst die wij de deelnemers gaan aanleren. Het gaat hierbij niet alleen om hoe neem ik op en hoe sluit ik een gesprek af. Uiteraard werken we rond warm doorschakelen en in wacht zetten. Los daarvan gaan we aan de deelnemers duidelijk maken dat ook aan de telefoon misverstanden kunnen ontstaan en we gaan kijken hoe we die zoveel als mogelijk kunnen vermijden.

Doelstelling
De deelnemers leren de meest voorkomende inkomende telefoongesprekken op een krachtige en klantvriendelijke manier te voeren, met als doel uw (potentiële) klanten en relaties een positieve indruk te geven van uw bedrijf.
De training is zeer praktisch opgezet.

Programma
Tijdens de opleiding klantvriendelijk telefoneren kunnen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • Afspraken voor goed telefoongebruik.
  • Klantvriendelijke communicatie.
  • Inventariseren van wensen en behoeften.
  • Telefonisch doorverbinden.
  • Telefonisch beantwoorden van vragen.
  • Hanteren van telefonische klachten.

Doelgroep
De training is bedoeld voor alle medewerkers die regelmatig tot veel telefoneren en die vragen, wensen, eisen en klachten van (potentiële) klanten en relaties telefonisch afhandelen.

Voorbeeld van tevreden klant: Belgacom