Signaleringsmethode Werkdruk

Tijdens deze workshop leren we leidinggevenden om via een gesprek (gebaseerd op een techniek ontwikkeld door drs. Leo De Jong) te weten te komen of medewerkers last hebben van een te hoge werkdruk (wat kan leiden tot verlies van kwaliteit, absenteïsme en burnout) en wat hiervan de belangrijkste oorzaak is. We gaan ook werken rond hoe te reageren op emotionele reacties van de medewerker.werkdruk

Na afname van de Signaleringsmethode Werkdruk weet u:

  • in welke mate uw werknemers stress ervaren;
  • hoe gezond uw werknemers zich voelen;
  • welke werkdrukbronnen uw werknemers collectief als oorzaak van stress, gezondheidsklachten en verzuim aanwijzen;
  • welke van de genoemde oorzaken met prioriteit aangepakt moeten worden.

De Signaleringsmethode Werkdruk hanteert een principe dat is gebaseerd op een holistische benadering van arbeid en gezondheid. Werkstress wordt niet opgedeeld in twee aparte elementen. Maar er is sprake van werkstress als de oorzaken van stressverschijnselen worden toegeschreven aan het werk. Werkstress is stress in of door het werk. De vraag bij werkstress is: “door welke werkdrukbronnen deze verschijnselen worden veroorzaakt.” De mate waarin de verschijnselen door de werknemer worden toegeschreven aan de verschillende werkdrukbronnen van het werk geeft informatie over welke bronnen de meeste werkstress veroorzaken.

Met behulp van dit model onderzoekt men en de kenmerken van het werk die werkstress veroorzaken en de aspecten van het werk waarvan werknemers zeggen vermoeidheidsklachten te krijgen met verzuim als gevolg. Op basis van deze inzichten kan het probleem direct aanpakken.

Vragen over deze training
Heeft u vragen over deze training, neem dan contact op met onze deskundige trainingsadviseurs.

Maatwerk
U kunt deze training laten aanpassen aan de specifieke wensen van uw organisatie. Blikopener is een absolute specialist in het verzorgen van incompany- en maatwerktrainingen.